1394/2/7 دوشنبه

شرح وظایف اداره امور حقوقی

* اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت

الف- پیگیری امور کیفری

از قبیل(اختلاس کلاه برداری خیانت در امانت سرقت جعل سوء استفاده و غیره) که مراحل آن بشرح ذیل می‌باشد:

·      طرح شکایت و تنظیم شکوائیه

·       تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه

·       پیگیری از طریق مراجع انتظامی(کلانتری، آگاهی)

·       معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رای صادره

ب- پیگیری امور حقوقی که مراحل آن بشرح ذیل میباشد.

·        تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی

·        تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم.

·         شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت

·        اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم

* بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشکده

از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد و با تنظیم لایحه، تهیه مدارک و مستندات لازم، شرکت در جلسات رسیدگی.

* بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری

* بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری

بررسی، پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشکده و موسسات تابعه بخصوص واحدهای آموزشی و نیروی انسانی

* رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری

1-  هیاتهای مالیاتی: بررسی پرونده‌های مالیاتی و رسیدگی به اختلاف‌های مالیاتی

2- هیات‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی

3- هیات‌های تشخیص تأمین اجتماعی: بررسی پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت حق بیمه

  * بررسی وضعیت متعهدین خدمت

1- بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت

2-  اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

3-  اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دورههای آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.

4-  پیگیری اسناد متعهدین به خدمت(دانشجویان پزشکی-پرستاری-بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است

* بررسی امور ثبتی

1- نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

2- جمع‌آوری مدارک مورد نیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.

3-  تهیه و تنظیم اسناد(رسمی-غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش اجاره رهن

1394/5/10 شنبه


  
تعداد بازديد اين صفحه: 5183
تعداد بازديد کنندگان سايت: 47565493 تعداد بازديد زيرپورتال: 227334 اين زيرپورتال امروز: 711 سایت در امروز: 79140 اين صفحه امروز: 3