چهارشنبه 13 اسفند 1399  

اخبار

1394/3/12 سه‌شنبه

کشف وانهدام بیش از 14 تن خامه تاریخ مصرف گذشته.

بیش از14 تن خامه تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف انسانی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آبادان کشف و پی گیریهای مستمر اداره امور حقوقی ، به دستور رئیس محترم شعبه 101 جزایی آبادان معدوم گردید. .

.


بیش از14 تن خامه تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف انسانی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان آبادان کشف و پس از پی گیریهای مستمر اداره

امور حقوقی ، به دستور رئیس محترم شعبه 101 جزایی آبادان معدوم گردید. 

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر